Staże

Działalność dydaktyczna – Staże podyplomowe w ZTRiP

Dla kogo:
• dla lekarzy rezydentów jako staże alternatywne
• dla psychologów w ramach specjalizacji
• dla uczestników i absolwentów specjalistycznych kursów psychoterapii i terapii rodzin
• inne osoby (lekarze, psycholodzy, pielęgniarki lub inni terapeuci związani z pracą z rodzinami)

Formy stażu:
• Nieciągły – trwający minimum 2 miesiące 
• Ciągły – uzgadniany indywidualnie – jeden dzień w tygodniu: poniedziałek, czwartek, piątek – przez okres 8 miesięcy; dwa dni w tygodniu: wtorek i środa – przez okres 4 miesięcy.

Od dnia 1 lipca 2019 roku przyjmujemy zgłoszenia na staż tylko dwu lub trzymiesięczne, realizowane w wyżej wymienionych formach. Nie ma możliwości odbywania stażu w wymiarze jednego miesiąca.

 

Przebieg stażu:
• Stażystę obowiązują godziny pracy zgodne z zapisami rodzin w specjalnym „kalendarzu” Zakładu
• Harmonogram obecności stażysta uzgadnia z opiekunem.
• Stażysta uczestniczy w sesjach terapeutycznych jako obserwator, a w przypadku gdy w godzinach pracy nie odbywają się sesje „ na żywo”, ogląda nagrania sesji wskazane przez opiekuna, innych pracowników ZTRiP lub tzw. „starszych” stażystów
• Stażysta dokumentuje swoją aktywność na specjalnym formularzu przebiegu stażu.
Warunki zaliczenia stażu:
• obserwacja sesji terapeutycznych – „na żywo” lub z nagrań
• zapisy sesji terapeutycznych
• opracowanie i opis 1 sesji konsultacyjnej, 1 (dowolnej) sesji terapeutycznej oraz opis procesu jednej wybranej terapii

Prawa stażysty:
• może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat prowadzonych terapii
• może uczestniczyć w „wewnętrznych” superwizjach organizowanych przez ZTRiP
• korzystać z materiałów dydaktycznych (książek, manuskryptów, artykułów) stanowiących własność ZTRiP
• zwracać się po pomoc w sprawach merytorycznych do opiekuna lub innych członków zespołu

Jak zgłosić się na staż:
• skontaktować się z mgr Danutą Łopalewską osobiście, telefonicznie (12 / 424 – 87 – 50) lub mailowo: danuta.lopalewska@wp.pl i ustalić termin rozpoczęcia stażu.
• Zwrócić się pisemnie do kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży dr hab. Macieja Pileckiego z prośbą o przyjęcie na staż w ZTRiP

Wielkość fontu
Kontrast