Nauka

Badanie naukowe dotyczące znaczenia poziomu organizacji osobowości, urazowych doświadczeń interpersonalnych dla funkcjonowania seksualnego.

Link do badania:

http://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=222489&lang=pl

Badanie uzyskało akceptację Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cel badania: W przyjętym modelu badawczym postanowiono zweryfikować wzajemne relacje między relacjonowanymi urazowymi sytuacjami interpersonalnymi oraz wykształconymi wzorcami przywiązania z występującymi w dorosłości uwewnętrznionymi i uzewnętrznionymi objawami zaburzeń funkcjonowania seksualnego, z jednoczesnym uwzględnieniem różnic w poziomie organizacji osobowości badanych osób.

Grupa: Planujemy zbadać 300 osób. Za populację najbardziej odpowiednią do realizacji programu badawczego uznano zarówno osoby bez psychiatrycznego rozpoznania, jak i z rozpoznaniem: (F40-F48) zaburzeń nerwicowych, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, (F50-F59) zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi oraz (F60-F69) zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, (F30-F39) zaburzeń nastroju. Kryteriami wykluczenia osób z badania są: wiek powyżej 60 lat, status więźnia lub osoby leczonej bez zgody, obecne aktualnie objawy psychotyczne – psychoza afektywna lub schizofreniczna, upośledzenie umysłowe, stwierdzona obecność procesu otępiennego, oraz deficyty w zakresie narządów zmysłów, uniemożliwiające przeprowadzenie badania.

Osoby chętne do wypełnienia anonimowej ankiet mogą zrobić na stronie badania -link do badania:

http://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=222489&lang=pl 

 

Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej UJ. Podczas badania nie będą zbierane numery IP komputerów a informacje udzielane w trakcie badania zapisywane są na specjalnie chronionym serwerze akademickim. Można zapisać niedokończoną ankietę – “Przełóż na później” – podając login i hasło. Ankieta zostanie zapisana i może być dokończona później po zalogowaniu.

Badanie podzielone jest na 5 części a szacunkowy czas trwania badania to około 1 godzina.

Pierwsza część zawiera pytania dotyczące danych demograficznych (I). Druga porusza problematykę ogólnego stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (II). W trzeciej pojawią się pytania dotyczące funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi (III). Czwarta dotyczy funkcjonowania seksualnego (IV). Ostatnia, piąta część kwestionariusza dotyczy trudnych sytuacji interpersonalnych oraz strategii radzenia sobie z niepokojem (V).

Narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji; IPO-PL Clarkin, Foelsch, Kernberg; ECR-RS Fraley, Waller, Brennan, Brennan, & Clark; TAQ  van der Kolk; GAD7 oraz  PHQ9 Spitzer i in.; TIPI-PL Gosling, Rentfrow, Swann; ASEX McGahuey; SQoL-F i SQoL-M Symonds i in oraz dla kobiet: FSFI Rosen, Johnson i dla mężczyzn: PEDT oraz IIEF wersja 2 Symonds i in.

Badanie jest prowadzone w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM pod kierownictwem naukowym dr hab. n. med. Mariusza Furgała oraz dr n. med. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego (Pracownia Seksuologii UJ CM)

Koordynatorką badania jest Joanna Franczyk-Glita doktorantka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego badania, możesz skontaktować się z nią za pomocą wiadomości mailowej –  badanieztrip@gmail.com .

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast