Nauka

Badanie naukowe dotyczące znaczenia poziomu organizacji osobowości, urazowych doświadczeń interpersonalnych dla funkcjonowania seksualnego. Link do badania: http://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=222489&lang=pl Badanie uzyskało akceptację Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cel badania: W przyjętym modelu badawczym postanowiono zweryfikować wzajemne relacje między relacjonowanymi urazowymi sytuacjami interpersonalnymi oraz wykształconymi wzorcami przywiązania z występującymi w dorosłości uwewnętrznionymi i uzewnętrznionymi objawami zaburzeń funkcjonowania seksualnego, z jednoczesnym uwzględnieniem różnic w poziomie organizacji osobowości badanych … Czytaj dalej Nauka